Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Prvky odpovědného veřejného zadávání
Jednotka: bod
Popis:
(nepovinné)
budou uděleny extra body za prvky odpovědného veřejného zadávání , celkem maximálně 3 body
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 0 nepřekročitelné číselné minimum

3 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět