Detail of evaluation criteria

Criteria information
Name: kreativní návrh konceptu v souladu s korporátní identitou Letiště Praha, a. s. a zadáním, uvedeným v příloze F - část C).
Unit: bod
Description:
(optional)
Pro hodnocení dílčích kritérií kreativní návrh konceptu přidělí každý odborný člen komise jednotlivým nabídkám (b-e) počet bodů ve výši 0-28, kde 28 je nejlepší a 0 nejhorší
Criteria parameters
Type: number value
Nature: qualitative - the numerical value of the criteria is set by the evaluator
Orientation: ascending yield criteria - growing, higher is better
Weight in the overall evaluation: 15 %
Criteria consists of price items: No
Interval of values limitations: 0 minimum numeric value not to be exceeded

28 maximum numeric value not to be exceeded
Entered value of the criteria must be multiples of: UNDEFINED
The method of comparing the values of tenders under the criteria
back