Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Termín zhotovení části Sever
Jednotka: den
Popis:
(nepovinné)
Počet dnů pro odevzdání pracovní verze koncepce Objednateli - viz také uchazečem doplněná hodnota do čl. 3.1 Vzoru smlouvy.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět