Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Ostatní
Jednotka: bod
Popis:
(nepovinné)
Zaveden systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 nebo platné osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení systému EMAS nebo certifikátu dle jiného systému environmentálního managementu.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 2 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
Nastavení kritéria pro elektronickou aukci
Ne
Minimální rozdíl/krok změny aukční hodnoty: NENASTAVENO v jednotkách kritéria
Maximální rozdíl/krok změny aukční hodnoty: NENASTAVENO v jednotkách kritéria
zpět