Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Počet referenčních nabídek
Jednotka: ks
Popis:
(nepovinné)
Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem referenčních zakázek, jako nejméně vhodná bude hodnocena nabídka s nejnižším počtem referenčních zakázek
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 5 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět