Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Účast na prohlídce místa plnění
Jednotka: bod
Popis:
(nepovinné)
Za účast obdrží Uchazeč 1 (jeden) bod, za neúčast 0 (nula) bodů
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 5 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět