Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Žádost o účast ve výběrovém řízení
Jednotka: splnění
Popis:
(nepovinné)
V 1. části VŘ bude nabídka Uchazeče- žádost o účast ve výběrovém řízení, posuzována z hlediska splnění kvalifikačních požadavků uvedených v čl. III ZD a doložení čestného prohlášení o vlastnické struktuře dle čl. IV.3 ZD.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět