Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PODPORU SAP 2020 - 2023
Odesílatel Ondřej Němeček
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2020 14:05:23
Předmět Re: Žádost o prodloužení termínu pro podání žádosti o účast.

Vážená paní, Vážený pane,

Oznamujeme prodloužení termínu pro podání žádostí o účast do 7. května 2020 a omlouváme se za případné komplikace.

V příloze najdete odpovědi na položené otázky a aktualizovanou Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace – Formulář žádosti o účast.

S pozdravem
Ondřej Němeček


Přílohy
- Vysvětlení ZD_1.pdf (612.03 KB)
- Příloha č.1_Formulář Žádosti o účast (změna ZD č. 1).docx (89.50 KB)

Původní zpráva

Datum 14.04.2020 19:47:25
Předmět Žádost o prodloužení termínu pro podání žádosti o účast.

Vážení,
jako kvalifikovaný dodavatel máme zájem podat žádost o účast na veřejnou zakázku s názvem „DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PODPORU SAP 2020 – 2023“, kterou jste jako zadavatel v zadávacím řízení vyhlásil. V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády České republiky č. 194, ze dne 12. 03. 2020, na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a přijatými krizovými opatřeními, především těmi týkajícími se omezení volného pohybu osob, je pro nás velmi obtížné ve stanoveném čase pro podání žádosti o účast, tj. do 17. dubna 2020 zpracovat a podat žádost o účast a to i s ohledem na další skutečnost, že máme zájem podat žádost o účast se zahraničním poddodavatelem. Domníváme se, že v obdobné situaci mohou být další dodavatelé.

S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat o prodloužení lhůty pro podání žádosti o účast o 1 měsíc. Děkujeme.

S pozdravem
Jaroslav Ráb
Dotberry s.r.o.