Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PODPORU SAP 2020 - 2023
Odesílatel Ondřej Němeček
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2020 08:08:27
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
V rámci zadávacího řízení na zavedení výše uvedeného dynamického nákupního systému, zadavatel obdržel žádost o vysvětlení s níže uvedenými dotazy.
Zadavatel tedy v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.
Část A: Znění žádosti o vysvětlení a znění poskytnutého vysvětlení:

Dotaz č. 12
Otázka:
Z jakých modulů čerpá BW data?
Odpověď:
BW čerpá data z FI, MM, PS, PM, HR (personalistika, mzdy, vzdělávání, …), CO, SD, CLM, BS, … BW získává data napříč všemi moduly, které používáme v rámci SAP a které jsou v rámci tohoto DNS zmíněny v jednotlivých oblastech.

Dotaz č. 13
Otázka:
Existují nějaké systémy třetích stran, ze kterých BW čerpá data?
Odpověď:
Ano, čerpáme, ale uživatelé si nahrávají do kostek prostřednictvím .csv souborů (použití v malé míře).

Dotaz č. 14
Otázka:
Poskytuje BW data i jiným systémům a aplikacím?
Odpověď:
Ne, nemáme licenčně pokryto.

Dotaz č. 15
Otázka:
Funguje BW současně i jako „datový průtokový systém“?
Odpověď:
Ne, nemáme licenčně pokryto.

Dotaz č. 16
Otázka:
Jaké nástroje reportingu BW používá?
Odpověď:
BEX (bude nahrazeno Analysis for Excel), Analysis for Excel, BO, Lumira

Dotaz č. 17
Otázka:
Co zadavatel z BusinessObjects plánuje použít a má zadavatel vyřešené licence?
Odpověď:
Máme všechny potřebné licence. Nyní máme nyní 2 modely – na plánování a forecasting OPEX a CAPEX. Plánujeme rozšíření o další modely = oblasti (není předmětem tohoto zadávacího řízení)
Dotaz č. 18
Otázka:
Jaká jsou očekávání zadavatele ohledně modulu BPC – plánování?
Odpověď:
Podpora při rozvoji nových funkcionalit (nových modelů) menšího rozsahu. Velké projekty soutěženy ve zvláštních výzvách.

Dotaz č. 19
Otázka:
Jaká data jsou na vstupu BPC a jaká data plánuje zadavatel reportovat?
Odpověď:
Záleží na modelu. OPEX zejména data z controllingových kostek. CAPEX vstupy z PS a CLM.

Dotaz č. 20
Otázka:
Existují nějaké systémy třetích stran, ze kterých BW čerpá data

Odpověď:
Duplicitní otázka. viz bod 13.

Dotaz č. 21
Otázka:
U kategorie DNS č.4 zadavatel uvádí požadavek na znalost funkčností DLP - diety letového provozu. Máme za to, že se nejedná o standardní modul systému SAP, tedy spíše o implementované řešení třetí strany, nebo o zákaznický vývoj v systému SAP Letiště Praha. Na základě této skutečnosti vidíme splnění podmínky technické kvalifikace, prokázání požadované zkušenosti, pro tuto kategorii jako velmi obtížné, ne-li nereálné. Ptáme se zadavatele, jestli v tomto případě postačí prokazatelné zkušenosti z profesního životopisu s řešením cestovného v SAP a zkušenosti/znalosti s řešeními cestovného jako takovým?

Odpověď:
DLP je pouze interní pojmenování, je to řešení v rámci standardního řešení cestovného v SAP. Zadavatel uvedl v ZD požadavek na tříletou praxi v daném modul, praxí se rozumí znalost tohoto standardního řešení cestovného.

Zadavatel tímto vysvětlením nemění ani nerozšiřuje kvalifikační kritéria.Ondřej Němeček Jana Lánská
člen komise člen komise


Přílohy
- Vysvětlení ZD_3.pdf (384.34 KB)

Původní zpráva

Datum 28.04.2020 09:23:08
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den.
Obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Naše dotazy jsou uvedeny v příloze této zprávy v dokumentu
"VZ LP_Dotberry_dotazy č.1.dbf .

Jaroslav Ráb
Dotberry s.r.o.


Přílohy
VZ LP_Dotberry_dotazy č.1.pdf (404.57 KB)