Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
Dynamický nákupní systém na dodávky a servis síťových zařízení 29.10.2019 28.10.2023 Implemented
Dynamický nákupní systém na dodávky a servis serverových zařízení 07.10.2019 04.11.2023 Implementation
Projekční práce pozemních staveb 09.09.2019 09.09.2023 Implemented
Dynamický nákupní systém na podporu SAP 11.12.2018 13.01.2023 Implemented
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO VYBRANÉ STANDARDNÍ KANCELÁŘSKÉ ICT VYBAVENÍ 14.11.2018 17.12.2022 Implemented