Procurement documents

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na potraviny, nápoje a tabákové výrobky

Document information

Name: Příloha č. 1 ZD
Description: Formulář žádosti o účast
Document published on Profile: 25.11.2021 08:33:47

Actual file version

File name: Dokument MS Word DNS_Příloha č 1 ZD_Formulář žádosti o účast.docx
Size: 107.17 KB
Actual file version: 25.11.2021 08:29:54
MD5 hash: 57f1f519415b48219c876fbfee9d7701
SHA256 hash: 9a153d7b584de776ade8694b5e3f8a429f694640e14850db9a69172b731d40d1

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 25.11.2021 08:29:54 Příloha č. 1 ZD Formulář žádosti o účast procurement documents - DNS_Příloha č 1 ZD_Formulář žádosti o účast.docx 107.17 KB