Other documents - public

Procurement procedure: Rekonstrukce TWY F v úseku od křížení s TWY D po vzdálenější vyčkávací místo před THR 06

Document information

Name: Příloha kvalifikační dokumentace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 27. 05. 2015 10:43

Actual file version

File name: Dokument MS Word Priloha_A_Kvalifikacni_dokumen tace_-_Kryci_list.docx
Size: 22.69 KB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:56
MD5 hash: eac484a899b5dda099b1b732f90208eb
SHA256 hash: 93518c9f5668409b6143006dc41ca0ee2505a6d836d6ce185681918562fe6369

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:56 Příloha kvalifikační dokumentace Na předchozím Profilu uveřejněno 27. 05. 2015 10:43 other documents - public - Priloha_A_Kvalifikac ni_dokumentace_-_Kry ci_list.docx 22.69 KB