Other documents - public

Procurement procedure: Rekonstrukce TWY F v úseku od křížení s TWY D po vzdálenější vyčkávací místo před THR 06

Document information

Name: Písemná zpráva zadavatele
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 22. 01. 2016 11:11

Actual file version

File name: Dokument PDF Pisemna_zprava_zadavatele_ep.p df
Size: 265.07 KB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:57
MD5 hash: 83bc169edda3006dea0e2b98073d4b7c
SHA256 hash: 03f0c71b6525e2d454e893107983d8906c297d8a281a98e8659d1c89421c1403

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:57 Písemná zpráva zadavatele Na předchozím Profilu uveřejněno 22. 01. 2016 11:11 other documents - public - Pisemna_zprava_zadav atele_ep.pdf 265.07 KB