Other documents - public

Procurement procedure: Rekonstrukce TWY F v úseku od křížení s TWY D po vzdálenější vyčkávací místo před THR 06

Document information

Name: Příloha zadávací dokumentace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 09. 2015 10:16

Actual file version

File name: Dokument MS Word Pr._B_k_ZD-SOD-reko_TWY_F.docx
Size: 95.18 KB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:57
MD5 hash: ed89b52b945b702e4f90f89e3f7e0f82
SHA256 hash: f7a82b66aa4cbe9263ed033b2525a1b31dc789e4b817e83af73b5c4660563f7e

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:57 Příloha zadávací dokumentace Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 09. 2015 10:16 other documents - public - Pr._B_k_ZD-SOD-reko_ TWY_F.docx 95.18 KB