Other documents - public

Procurement procedure: Rekonstrukce TWY F v úseku od křížení s TWY D po vzdálenější vyčkávací místo před THR 06

Document information

Name: Příloha zadávací dokumentace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 09. 2015 10:18

Actual file version

File name: Dokument MS Word Pr._4b_ke_GP-rozsah_oploceni_s tavby.docx
Size: 4.06 MB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:57
MD5 hash: 23835ae89420258590f171b56567ee79
SHA256 hash: 3cd7d926e863f191e0c1094b07d27dc7aeabd5f1f1406b889e2b0883916373a5

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:57 Příloha zadávací dokumentace Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 09. 2015 10:18 other documents - public - Pr._4b_ke_GP-rozsah_ oploceni_stavby.docx 4.06 MB