Other documents - public

Procurement procedure: Rekonstrukce TWY F v úseku od křížení s TWY D po vzdálenější vyčkávací místo před THR 06

Document information

Name: Dodatečné informace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 04. 10. 2015 08:59

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Priloha_C_k_Informacim_c._1-za dani_REV_2.10.2015.xls
Size: 1.31 MB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:58
MD5 hash: c916dbaa19f3f3f7224481b7b155bb9c
SHA256 hash: fdcdd8de84c3a2eacfa0ccd3f6439b7fec6da4a3f1ca325b166cc72254e557a3

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:58 Dodatečné informace Na předchozím Profilu uveřejněno 04. 10. 2015 08:59 other documents - public - Priloha_C_k_Informac im_c._1-zadani_REV_2 .10.2015.xls 1.31 MB