Other documents - public

Procurement procedure: Rekonstrukce TWY F v úseku od křížení s TWY D po vzdálenější vyčkávací místo před THR 06

Document information

Name: Dodatečné informace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 05. 10. 2015 16:14

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Priloha_A_k_Informacim_c._3-za dani_REV_5.10.2015.xls
Size: 1.31 MB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:58
MD5 hash: 455570fabdeb69411b54639c16f402b4
SHA256 hash: 7f80174bc47ceea2eb02388f79c0aa1da85f3c08d7cf6a6d09a43bd43e95fe0d

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:58 Dodatečné informace Na předchozím Profilu uveřejněno 05. 10. 2015 16:14 other documents - public - Priloha_A_k_Informac im_c._3-zadani_REV_5 .10.2015.xls 1.31 MB