Procurement documents

Procurement procedure: Nový kabelovod - strip RWY 0624 (EASA) – Projektová dokumentace

Document information

Name: Obchodní podmínky
Description: Př. 1 Sml.

Actual file version

File name: Dokument PDF Př. 1 Sml_Obchodní_podmínky_SoD_proj ektová_dokumentace_výkon_inžen ýrské_činnosti.pdf
Size: 341.35 KB
Actual file version: 28.05.2020 13:10:26
MD5 hash: 3977a4ed48ea608701ddf153bf81e1b2
SHA256 hash: 5c979bdc56ba8d91b4fdb457d8f4e891bbdd1ed44ce485aba3a8295acfd00549

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 28.05.2020 13:10:26 Obchodní podmínky Př. 1 Sml. procurement documents - Př. 1 Sml_Obchodní_podmínk y_SoD_projektová_dok umentace_výkon_inžen ýrské_činnosti.pdf 341.35 KB