Other documents - public

Procurement procedure: PTK - Koordinátor BOZP

Document information

Name: Příklad hodnoticích kritérií
Description:

Actual file version

File name: Archiv ZIP priklad_projektant_rekonstrukc e_budovy.zip
Size: 196.70 KB
Actual file version: 03.09.2020 15:19:38
MD5 hash: 19b0c1d40a74376f2bebfb756b37e29e
SHA256 hash: 9c70f5f8ea534ce9b05c02ec21ae62b1a628616bdb32dca054d69615323823f6

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 03.09.2020 15:19:38 Příklad hodnoticích kritérií other documents - public - priklad_projektant_r ekonstrukce_budovy.z ip 196.70 KB