Procurement documents

Procurement procedure: Inženýrsko-geologický průzkum – jádrové vrty

Document information

Name: Přílohy ZD
Description: Přílohy ZD

Actual file version

File name: Archiv ZIP Přílohy poptávky.zip
Size: 1.61 MB
Actual file version: 21.10.2020 11:25:00
MD5 hash: 9692e68c7c6d3e18d64d72d7ca261955
SHA256 hash: 3149666f9fcedc062b8cb36508156ef26d798625dae6be88432a875d47093908

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 21.10.2020 11:25:00 Přílohy ZD Přílohy ZD procurement documents - Přílohy poptávky.zip 1.61 MB