Procurement documents

Procurement procedure: Parkovací systém pro Letiště Praha

Document information

Name: Příloha K
Description:
Document published on Profile: 22.02.2021 11:15:39

Actual file version

File name: Dokument MS Word 0227008092_Př. K k ZD_Smlouva_o_zachování_mlčenli vosti_062019.docx
Size: 44.99 KB
Actual file version: 22.02.2021 09:32:04
MD5 hash: 2cd8fe86cf50ec1a3d196b3c67b61edb
SHA256 hash: e06b46a088b42e64331d95d95066bd9a07329a783317ad62419dbeeadfca5794

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 22.02.2021 09:32:04 Příloha K procurement documents - 0227008092_Př. K k ZD_Smlouva_o_zachová ní_mlčenlivosti_0620 19.docx 44.99 KB