Other documents - public

Procurement procedure: Poskytování tiskových služeb

Document information

Name: Příloha kvalifikační dokumentace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 04. 2014 13:52

Actual file version

File name: Dokument MS Word Priloha_B_Kvalifikacni_dokumen tace_-_Vzor_cestneho_prohlasen i.docx
Size: 18.07 KB
Actual file version: 29.04.2016 13:33:57
MD5 hash: 82f2e48054608605ba48d6a21145450c
SHA256 hash: 8d1f96a19da53dc0dc3b31602d61552d567049b80008d378e49479b209422eb6

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:33:57 Příloha kvalifikační dokumentace Na předchozím Profilu uveřejněno 15. 04. 2014 13:52 other documents - public - Priloha_B_Kvalifikac ni_dokumentace_-_Vzo r_cestneho_prohlasen i.docx 18.07 KB