Procurement documents

Procurement procedure: REKONFIGURACE STÁNÍ LETADEL V SEKTORECH C1, C2 A D1 NA OP SEVER, LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ

Document information

Name: Př. 1 ke SML Obchodní podmínky
Description:
Document published on Profile: 08.11.2018 12:18:53

Actual file version

File name: Dokument PDF Př. 1 k SOD Obchodní_podmínky_SoD_projekto vá_dokumentace_výkon_inženýrsk é_činnosti.pdf
Size: 417.94 KB
Actual file version: 31.10.2018 13:07:57
MD5 hash: 7ef627c85c926d535cd788ef52e349d6
SHA256 hash: 873598d3ee1993a2b2b3531fb7031f9006d91d1db467b03123e7821368e16219

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 31.10.2018 13:07:57 Př. 1 ke SML Obchodní podmínky procurement documents - Př. 1 k SOD Obchodní_podmínky_So D_projektová_dokumen tace_výkon_inženýrsk é_činnosti.pdf 417.94 KB