Other documents - public

Procurement procedure: Obměna EDS v třídírně T2, letiště Praha/Ruzyně

Document information

Name: Příloha zadávací dokumentace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 07. 2013 17:41

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Priloha_c._2_Servisni_smlouvy_ -_Specifikace_preventivnich_a_ korektivnich_servisnich_sluzeb .xlsx
Size: 22.70 KB
Actual file version: 29.04.2016 13:34:58
MD5 hash: ffb3724e3e1f54ce3c283e9fa4702b5a
SHA256 hash: c7d86dd86e429346b66e60e9dc19ea8866d091d365c17dac05ba12c92fe0c389

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:34:58 Příloha zadávací dokumentace Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 07. 2013 17:41 other documents - public - Priloha_c._2_Servisn i_smlouvy_-_Specifik ace_preventivnich_a_ korektivnich_servisn ich_sluzeb.xlsx 22.70 KB