Procurement documents

Procurement procedure: Oprava komínů výtopny

Actual file version

File name: Dokument MS Word Př. B_SML_projektová_dokumentace_v ýkon_inženýrské_činnosti_6_201 7-Komýny .docx
Name: Smlouva na vytvoření projektové dokumentace
Description: Příloha B ZD
Size: 59.27 KB
Actual file version: 29.01.2019 17:03:54
MD5 hash: b9aa70384bb7cf2e4c3b645710e9f804
SHA256 hash: a54732627ee235f7a97cdadfd754f520fadf0899eff41975f98a914e70436dee

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 29.01.2019 17:03:54 Smlouva na vytvoření projektové dokumentace Příloha B ZD procurement documents - Př. B_SML_projektová_dok umentace_výkon_inžen ýrské_činnosti_6_201 7-Komýny .docx 59.27 KB