Other documents - public

Procurement procedure: Zajištění obsluhy, servisu, údržby a oprav zařízení pro vytápění, chlazení, VZT a ZTI

Document information

Name: Příloha zadávací dokumentace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 28. 03. 2014 13:06

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Priloha_c._4_Vzoru_smlouvy-Cen ik_materialu_a_nahradnich_dilu .xlsx
Size: 30.41 KB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:03
MD5 hash: d00b48a7f8d528c42aef9b753b14b82d
SHA256 hash: fed0f349b42905fceaaab91209621a54fc04e09cbc24ef6bb3d8ef0587eab770

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:03 Příloha zadávací dokumentace Na předchozím Profilu uveřejněno 28. 03. 2014 13:06 other documents - public - Priloha_c._4_Vzoru_s mlouvy-Cenik_materia lu_a_nahradnich_dilu .xlsx 30.41 KB