Other documents - public

Procurement procedure: Ostraha vybraných objektů a areálů provozovaných společností Letiště Praha, a. s.

Document information

Name: Příloha zadávací dokumentace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 08. 01. 2014 16:33

Actual file version

File name: Dokument MS Word Priloha_c._2_Smlouvy_o_poskyto vani_sluzeb_-_Objektove_Instru kce.docx
Size: 32.26 KB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:05
MD5 hash: b2e1873152b509f39992324313de23ba
SHA256 hash: ca7ca3817f4c58064abf58e38aed8e412c9b9a3c461290e50f60c252ccf3385b

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:05 Příloha zadávací dokumentace Na předchozím Profilu uveřejněno 08. 01. 2014 16:33 other documents - public - Priloha_c._2_Smlouvy _o_poskytovani_sluze b_-_Objektove_Instru kce.docx 32.26 KB