Other documents - public

Procurement procedure: Ostraha vybraných objektů a areálů provozovaných společností Letiště Praha, a. s.

Document information

Name: Příloha zadávací dokumentace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 08. 01. 2014 16:34

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Priloha_c._4_Smlouvy_o_poskyto vani_sluzeb_-_Kontrola_bezpecn ostnich_pracovniku.xls
Size: 94.00 KB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:05
MD5 hash: 41a581207ebcb119c98ca13f7a4986d6
SHA256 hash: c91a2f0d92fddbba4e27a9d85e4e12fd1008fdb69a2fae2453fbffeacfa4d65b

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:05 Příloha zadávací dokumentace Na předchozím Profilu uveřejněno 08. 01. 2014 16:34 other documents - public - Priloha_c._4_Smlouvy _o_poskytovani_sluze b_-_Kontrola_bezpecn ostnich_pracovniku.x ls 94.00 KB