Other documents - public

Procurement procedure: Ostraha vybraných objektů a areálů provozovaných společností Letiště Praha, a. s.

Document information

Name: Příloha zadávací dokumentace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 01. 2014 08:56

Actual file version

File name: Dokument PDF Priloha_c._3_Smlouvy_o_poskyto vani_sluzeb_-_Vzor_pokynu.pdf
Size: 62.86 KB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:06
MD5 hash: b0bc432a804df0075e3eada992e42ba8
SHA256 hash: 51c6c85a822a11d08e61eb72525383aefd12b03ff760add139ff70e7adc30257

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:06 Příloha zadávací dokumentace Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 01. 2014 08:56 other documents - public - Priloha_c._3_Smlouvy _o_poskytovani_sluze b_-_Vzor_pokynu.pdf 62.86 KB