Other documents - public

Procurement procedure: Zimní a letní údržba zpevněných a nezpevněných ploch na letišti Praha/Ruzyně

Document information

Name: Příloha zadávací dokumentace
Description: Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 04. 2014 09:48

Actual file version

File name: Dokument MS Word Priloha_c.3_Plan_provadeni_agr otechnickych_cinnosti.docx
Size: 53.90 KB
Actual file version: 29.04.2016 13:35:42
MD5 hash: 41264c073d4aaa9a51ec7fdd23e1091b
SHA256 hash: 01fee3e5f307ffd6e8013a55165688220083754cf6ee25784cd2547370fa9c34

File history

Date Name Description Document type File name Size
A 29.04.2016 13:35:42 Příloha zadávací dokumentace Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 04. 2014 09:48 other documents - public - Priloha_c.3_Plan_pro vadeni_agrotechnicky ch_cinnosti.docx 53.90 KB