Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce_termín pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce křížení RWY 12/30 s TWY F a opravy TWY G a TWY F
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče řádně a včas dokončit a předat dílo s názvem „Oprava TWY G mezi TWY F a RWY 12/30, Rekonstrukce RWY 12/30 v místě křížení s RWY 12/30, Oprava TWY F mezi RWY 12/30 a TWY L“ dle projektové dokumentace s názvem Oprava TWY G mezi TWY F a RWY 12/30, Rekonstrukce RWY 12/30 v místě křížení s RWY 12/30, Oprava TWY F mezi RWY 12/30 a TWY L od společnosti OBERMEYER HELIKA a.s. z prosince 2016.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: VR0224003252@cah.cz
Kontakt: zuzana.pfefferovastulikova@cah.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.01.2017 09:00
Datum zahájení: 30.12.2016 10:21
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):