Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování servisních služeb pro systém Docking
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je poskytování servisních služeb pro systém Docking. Jedná se o parkovací systém letadel tvořený hardwarovými prostředky ve vlastnictví objednatele a na nich nainstalovaného programového vybavení Docking software, který slouží k provozování dispečerského centra, ke komunikaci se zdrojem dat a s koncovými zařízeními, zobrazování provozní situace a ovládání technologií systému.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.10.2019 10:00
Datum zahájení: 02.10.2019 12:00