Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce-prodlouženíZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech provést stavebně technický průzkum, aby si ověřil anebo získal údaje a podklady potřebné pro další provádění díla zejm. pro zhotovení informačního modelu a zhotovení Projektové dokumentace (jak je níže definována), vytvořit pro Zadavatele informační model stavby v metodě BIM, ze kterého budou Dodavatelem vytvořeny jednotlivé stupně projektové dokumentace (DSP, DPS) stavby „Administrativní budova objektu Terminál 1 “ (dále také jen „Stavba“), dále zhotovit kompletní katalogů výrobků a materiálů (vzorkování, a to částečně i v podobě předložení fyzických vzorků), zhotovení design manuálů pro komerční prostory a pro prostory užívané Zadavatelem ve vnitřních částech Stavby a zhotovení vstupní dokumentace nájemců pro veškeré komerční nájemní jednotky v prostorách Stavby. Dále je předmětem zakázky vykonávání autorského dozoru při realizaci Stavby.

Příloha C ZD bude zpřístupněna na vyžádání u kontaktní osoby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.01.2020 14:00
Datum zahájení: 06.12.2019 19:04