Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a poskytování autorského dozoru během realizace stavby „Nové nádrže na odmrazovací kapalinu".
Součástí navýšení počtu nádrží je i vybudování druhého výdejového místa včetně, ukazatelů množství kapaliny v jednotlivých nádržích s možností dálkové správy ve smyslu přenosu dat o množství skladové zásoby v jednotlivých nádržích o množství výdejů a množství příjmů.

Příloha E - Studie bude poskytnuta po vyžádání u kontaktní osoby
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.01.2020 15:00
Datum zahájení: 04.12.2019 16:15
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):