Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Elektronický stavební deník
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem poptávkového řízení je dodávka internetové aplikace, která je určena k vedení stavebního deníku elektronickou formou, školení zaměstnanců, technickou a uživatelskou podporu a vývojovou podporu softwarového řešení (platformy) pro kompletní elektronizaci celého procesu realizace a řízení stavby - Elektronický stavební deník v prostředí Letiště Praha, a. s. a její archivaci v souladu s platnou legislativou ČR.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Eva Balíková, tel. 220 116 393
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.01.2020 23:59
Datum zahájení: 03.01.2020 10:48