Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: A New Temporary Run-up Area, Prague Airport
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Jedná se o:
a) vytvoření vícestupňové projektové dokumentace pro "A New Temporary Run-up Area, Prague Airport" v centrální airside části letiště Praha/Ruzyně, včetně návrhu odražečů výtokových plynů
b) inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
c) realizaci díla "A New Temporary Run-up Area, Prague Airport" podle projektové dokumentace zpracované dodavatelem, včetně dodávky a instalace odražečů výtokových plynů /

It concerns
a) design works- elaboration of all project documentation levels for A New Temporary Run-up Area, Prague Airport in central airside part of Prague Airport incl. design of jet blast deflectors
b) engineering for obtaining a planning permission and building permit
c) construction of A New Temporary Run-up Area, Prague Airport and related structures (designed in Detail Design Documentation by the supplier) incl. supply and installation of jet blast deflectors
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Zuzana Pfefferová Stulíková
zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.01.2020 13:00
Datum zahájení: 10.12.2019 11:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):