Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření a obnova datové sítě - OJ BES
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je vybudování datové infrastruktury pro OJ BES (Bezpečnostní systémy) v prostorách Letiště Václava Havla Praha.

PŘ bude probíhat vícekolově. V 1. kole PŘ podají dodavatelé Zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese http://zakazky.prg.aero žádosti o účast v PŘ, jimiž prokáží splnění kvalifikačních požadavků uvedených v čl. III těchto pravidel. S dodavateli, kteří prokáží splnění kalifikačních požadavků, uzavře Zadavatel Smlouvu o zachování mlčenlivosti, jejíž vzor tvoří přílohu těchto pravidel (dále jen „NDA“) a na jejím základě poskytne dodavatelům Projektovou dokumentaci, která tvoří přílohu těchto pravidel. Ve 2. kole PŘ budou dodavatelé, kteří v 1. kole PŘ prokázali splnění kvalifikace, a kteří uzavřeli se Zadavatelem NDA, vyzvání k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese http://zakazky.prg.aero.

Zadavatel uveřejněním těchto pravidel PŘ vyzývá dodavatele k podání žádostí o účast prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese http://zakazky.prg.aero.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Milan Šrámek
tel. +420 220 117 656
milan.sramek@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.03.2020 14:00
Datum zahájení: 17.01.2020 12:42