Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování profylaktických prohlídek po dobu záruk na záložních zdrojích EATON
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb spočívajících v profylaktických prohlídkách na záložních zdrojích EATON po dobu dvou let od uzavření smlouvy
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Miloslav Nový
tel. 220 111 895
miloslav.novy@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.03.2020 12:00
Datum zahájení: 05.02.2020 13:57