Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nový kabelovod - strip RWY 0624 (EASA) – Projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem poptávkového řízení je komplexní tvorba projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby v podrobnostech realizační dokumentace (DPS) k akci „Nový kabelovod – STRIP RWY 06/24“.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Milan Šrámek
tel. +420 220 117 656
milan.sramek@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.06.2020 14:00
Datum zahájení: 28.05.2020 14:50