Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Exhibition booth – MRO Barcelona 2020
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: The scope of performance: The subject of the Contract is arrangement of exhibition booth for AVIATION WEEK MRO EUROPE, which takes place in Barcelona, from 27th October 2020 to 29th October 2020
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Martin Ernst
martin.ernst@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.06.2020 12:00
Datum zahájení: 10.06.2020 17:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):