Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka speciální kabiny pro Hangár F
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech realizovat dílo „Dodávka speciální kabiny pro Hangár F“ a provést jeho montáž dle pokynů Objednatele a v souladu s aktualizovanou stávající projektovou dokumentací viz příloha F této poptávky. Realizace díla zahrnuje dodávku a instalaci, tzn. poskytnutí níže uvedených služeb:
1. dodávku speciální kabiny,
2. montáž a uvedení technologie do provozu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Miloslav Nový
e-mail: miloslav.novy@prg.aero
tel: 220 111 895
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.07.2020 12:00
Datum zahájení: 18.06.2020 09:17
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):