Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení termínu pro podání nabídek do 9.10.2020Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Externí cost management
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Poskytování služeb komplexního cenového managementu na vybraných investičních akcích Letiště Praha, a. s. po dobu 60 měsíců.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Zuzana Pfefferová Stulíková
e-mail: zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero
tel: 724972843;220116613
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.10.2020 15:00
Datum zahájení: 02.09.2020 16:03