Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce VZT Příjem zboží v HF/II.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: 1) Rekonstrukce VZT na příjmu zboží v Hangáru F (místnosti č. 1054, 1055 a 1055b), zahrnující zejména osazení nové VZT jednotky vč. návazných technologií a jejich celkového zprovoznění a napojení na stávající systém. Jednotka VZT musí být schopna přívodu, odtahu, chlazení i ohřevu vzduchu.

2) Instalace VZT do místnosti č. 1052 v Hangáru, vč. napojení na potřebné inženýrské sítě a vč. Dodavatelem zpracovaného technologického postupu a harmonogramu prací

3) Instalace VZT do místnosti č. 125 v budově autoprovozu, vč. napojení na potřebné inženýrské sítě a vč. Dodavatelem zpracovaného technologického postupu a harmonogramu prací
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Libor Poláček
tel. 220 117 657
e-mail: libor.polacek@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.10.2020 14:00
Datum zahájení: 10.09.2020 15:31