Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení termínu pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava prostoru dílny ÚPL v hangáru A
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Jde o dodávku kompletního pracoviště povrchových úprav dle požadovaného technologického procesu a prostorových možností. Rozsah dodávky zahrnuje jednotlivé komponenty po celek v požadovaném rozsahu včetně projektu a montáže.

Jedná se o stavební úpravy a vestavbu prostoru (boxu) pro přípravu rozpouštědlové barvy a údržbu strojů dle požadavků PO a BOZP na daný prostor v návaznosti na vypracované nové stanovisko státem autorizované zkušebny č. 17/0037-1 ze dne 05.12.2017.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Libor Poláček
e-mail: libor.polacek@prg.aero
tel. 220 117 657
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.10.2020 14:00
Datum zahájení: 07.10.2020 13:12