Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD Zásobovací koridor T1-T2
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je závazek vybraného dodavatele ve stanovených termínech provést řádné, správné a úplné vypracování požadovaných Průzkumných prací a činností, vypracování Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a Dokumentace pro provádění stavby (DPS) metodikou BIM pro stavbu „Zásobovací koridor T1-T2“. Výstupy průzkumů a vypracované dokumentace musí komplexně zhodnotit, zkoordinovat a poté navrhnout úpravy dopravního řešení a stavebních úprav.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Milan Šrámek
e-mail: milan.sramek@prg.aero
tel: 725436076;220117656
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.11.2020 12:00
Datum zahájení: 18.09.2020 21:54