Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Náhrada aplikace FoxClient
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem poptávkového řízení je náhrada aplikace FoxClient za novou. Detailní popis stávajícího řešení včetně očekávaného nového řešení je uveden v Příloze F – Technická a funkční
specifikace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Martin Sotorník
e-mail: martin.sotornik@prg.aero
tel: +420 220 111 933
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.12.2020 23:59
Datum zahájení: 23.11.2020 15:48