Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna termínu_Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Činnost manuálního scanování zavazadel v třídírně T2
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je zajištění služeb při odbavovacím procesu na letišti
především obsluhy pracovišť manuálního skenování (kódování) za účelem odbavení zavazadel cestujících v třídírně zavazadel.

Rozsah plnění: zajištění obsluhy v režimu nepřetržité služby po celý rok, tj. 24/7/365. Bližší specifikace poptávaného plnění a podmínky jeho realizace jsou uvedeny ve vzoru smlouvy, resp. v Příloze č. 1 Vzoru smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Zuzana Pfefferová Stulíková
e-mail: zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero
tel: 724972843;220116613
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.12.2020 23:59
Datum zahájení: 08.12.2020 20:05