Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová smlouva pro projekty dopravního modelování
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem poptávkového řízení je uzavření rámcové smlouvy na vypracování jednotlivých dílčích plnění z oblasti tvorby dopravních modelů, kapacitních posouzení, ověřování dopravního skeletu nebo tvorby dynamických mikrosimulací, tedy dokumentací souvisejících s pozemní dopravou, které mají sloužit zejména nikoliv však výlučně pro optimalizování stávající infrastruktury, návrh nové infrastruktury, hodnocení dopadu realizace stavebních akcí do oblasti pozemní dopravy, optimalizační opatření, jako podklady a modely pro hodnocení vlivu nových (upravovaných) záměrů resp. jejich dopadu na pozemní dopravu a následně na životní prostředí (EIA), a to za pomoci matematického modelování dopravy či dynamické mikrosimulace a s využitím potřebného programového vybavení. Jedná se o pozemní komunikace Letiště Praha nacházející se jak v neveřejné části (Airside části - Vyhrazený bezpečnostní prostor - Security Restricted Area), tak v landsidové části (veřejná část).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Milan Šrámek
e-mail: milan.sramek@prg.aero
tel: 220 117 656
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.01.2021 12:00
Datum zahájení: 01.10.2020 16:22