Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna termínuZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování bankomatů - tzv. "BANKING CORNER" v objektu Terminálu 1
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem Výběrového řízení je pronájem prostoru pro umístění bankomatů v objektu Terminálu 1. Prostor, který je předmětem tohoto výběrového řízení, je blíže specifikován v Příloze č. 1.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Klára Pokorná, klara.pokorna@prg.aero
Nicol Seifertová, nicol.seifertova@prg.aero
pronajmy@prg.aero

Veškerou komunikaci, prosím, adresujte na všechny uvedené e-mailové adresy.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.02.2021 12:00
Datum zahájení: 18.01.2021 09:00