Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Oprava termínu na 8.3.2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování odběrových míst vzorků na vyšetření na Covid -19 metodou RT-PCR na Letišti Václava Havla Praha
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování odběrových míst vzorků na vyšetření na Covid-19 metodou RT-PCR na Letišti Václava Havla Praha (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Kateřina Boučková
e-mail: katerina.bouckova@prg.aero
pronajmy@prg.aero

Veškerou komunikaci, prosím, adresujte na obě uvedené e-mailové adresy.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: koncesní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky: 08.03.2021 13:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 21.12.2020 08:00